(Ilmoitus alempana myös suomeksi)

ARCTIC ADAPTATION – COLLABORATION SUPER WEEK 

Join us on November 15, 2021 at Rovaniemi, Finland for a full day of discussions and getting to know each other over Arctic adaptation solutions. 

The ACAF-project organizes three events prior to the Arctic Spirit 2021 conference taking place at Rovaniemi on November 16-17, 2021.

Our events are:

  1. International workshop on climate change and multiple use of forest
  2. How to Survive in the Arctic? Collaborate! ACAF final seminar
  3. Night at the Arctic – Adaptation dinner

You are welcome to join us in person for all three events, and you can also join us via internet for the events 1 and 2. Please register for all events before 5.11.2021.

Below you can find more information on the events and the link for registration.


Climate change and multiple use of forests – concerns and possible mitigation solutions 

Multiple use of forests is an important part of cultures and economies in arctic region, yet little is known about the possible effects of climate change on this mode of forest use. Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security (ACAF) – project will arrange an event which will focus to climate change-related concerns brought up by stakeholders involved in multiple use of forests.

When: November 15, 2021 at 9.30 am – 12.30 pm (UTC +2). Coffee, Tea and Arctic breakfast will be served at the venue before the workshop at 9.30 am and the workshop will begin at 10 am.

Where: Korundi culture center, Rovaniemi, Finland and online.

What: Short presentations and group discussions.

 

10.00 Opening words by Kirsi-Marja Korhonen, Regional director, Metsähallitus

THEME 1: CLIMATE CHANGE AND RECREATIONAL USE OF FORESTS

10.10Pests, diseases and alien species affecting recreational use of forests in changing climatic conditions”. Heikki Henttonen, Emeritus professor of Forest zoology, Luke

10.40Climate change adaptation needs in nature-based tourism”. Seija Tuulentie, Research professor of Arctic sustainable livelihoods, Luke

10.50 “Carrying capacity of recreational forest areas in changing conditions”. Pertti Itkonen, Development Manager, Metsähallitus

11.20 “Effects of climate change on fishing and foraging of non-timber forest products”. Päivi Abernethy, Senior scientist, Luke and Rainer Peltola, Senior scientist, Luke

THEME 2: NEW FOREST PRODUCTS AND FORESTRY

11.50 “New forest-based packaging solutions for Arctic fisheries and aquaculture: cellulose-mycelium composites”. Philippe Amstislavski, Associate Professor of Public Health, University of Alaska-Anchorage

 


How to Survive in the Arctic – Collaborate!

The final seminar of the ACAF project will focus on the concrete solutions of “survival” in the Arctic in a time of changing climate. Climate change progresses faster in the Arctic regions than elsewhere and the impacts are reality already today. 

Join us to discuss adaptation solutions and find new collaborators.

When: November 15, 2021 at 12.30 – 4 pm (UTC +2).

Where: Korundi culture center, Rovaniemi, Finland and online.

Chairs of the seminar: Seija Tuulentie, Research professor, Luke and Jaana Sorvali, Research scientist, Luke

Program:

12.30            Lunch

13.30            Opening words by Aulikki Hulmi, Director of International Affairs, Ministry of Agriculture and Forestry, Finland.

13.40            Arctic Adaptation video trailer premiere.

13.50            Building networks and raising awareness on Arctic resilience, Jaana Sorvali, project coordinator, Luke.

14.00            Adaptation solutions and best practices around the Arctic, Ilona Mettiäinen, research scientist, Luke

14.10            Finnish Arctic Foods Innovation Cluster, Johannes Vallivaara, ProAgria Lapland

14.20            Refreshments

14.50            Keynotes

Food security in the Arctic, David Natcher, Professor at the Department of Agricultural and Resource Economics at the University of Saskatchewan, Canada.

Arctic food crisis management, Christer Pursiainen, Professor of Societal Security at the Arctic University of Norway, Norway.

Sociocultural justice of climate change in Sápmi, Klemetti Näkkäläjärvi, postdoctoral investigator, SosClim-project, University of Oulu, CERH, Finland

Arctic Foods Innovation Cluster project: Russian Focus, Lyubov Zarubina, AFIC Project Coordinator, Northern Arctic Federal University, Russia

Discussion

16.00            End of the seminar.

 


Night at the Arctic – Adaptation dinner 

We are pleased to invite you to dinner, where climate change adaptation researchers and practitioners from all over the Arctic can meet and exchange adaptation ideas.

When: November 15, 2021 at 5 – 8 pm.

Where: Hotel Scandic Pohjanhovi, Rovaniemi, Finland.

Dress code: Smart casual

 


 


ARKTINEN SOPEUTUMINEN – YHTEISTYÖN SUPERVIIKKO 

Liity joukkoomme 15. marraskuuta, 2021 Rovaniemelle verkostoitumaan ja keskustelemaan Arktisista ilmastonmuutokseen sopeutumisen ratkaisuista. 

ACAF-hanke järjestää kolme tilaisuutta juuri ennen Rovaniemen Arctic Spirit konferenssia, joka järjestetään 16-17 marraskuuta, 2021.

Tilaisuutemme ovat:

  1. Kansainvälinen työpaja: Ilmastonmuutos ja metsien monikäyttö 
  2. How to Survive in the Arctic? Collaborate! ACAF hankkeen loppuseminaari
  3. Night at the Arctic – Illallinen

Tervetuloa Rovaniemelle paikan päälle kaikkiin kolmeen tilaisuuteen. Tilaisuuksiin 1 ja 2 voit osallistua myös verkon välityksellä. Ilmoitathan tulostasi ennen 5.11.2021.

Alta löydät lisää tietoa tilaisuuksista sekä ilmoittautumislinkin. 


Ilmastonmuutos ja metsien monikäyttö – haasteet ja mahdollisuudet 

Metsien monikäyttö on keskeinen kulttuurien ja talouden osa-alue arktisilla alueilla. Kuitenkin ilmastonmuutoksen vaikutuksista tähän metsienkäyttömuotoon tiedetään vielä vähän. ACAF-hanke järjestää kansainvälisen työpajan, jossa keskitytään ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin eri toimijoiden näkemysten ja kokemusten kautta.

Milloin: 15.11.2021, klo. 9.30 -12.30. Kahvia, teetä sekä pientä suupalaa tarjotaan Korundissa ennen tilaisuuden alkua (klo. 9.30) ja varsinainen tilaisuus alkaa klo. 10. 

Missä: Korundi, Rovaniemi ja etäosallistumismahdollisuus verkon kautta.

Mitä: Lyhyitä esityksiä ja ryhmäkeskusteluja.

 

10.00 Avauspuheenvuoro Kirsi-Marja Korhonen, Aluejohtaja, Metsähallitus

THEME 1: CLIMATE CHANGE AND RECREATIONAL USE OF FORESTS

10.10Pests, diseases and alien species affecting recreational use of forests in changing climatic conditions”. Heikki Henttonen, Emeritus professor of Forest zoology, Luke

10.40Climate change adaptation needs in nature-based tourism”. Seija Tuulentie, Tutkimusprofessori, Luke

10.50 “Carrying capacity of recreational forest areas in changing conditions”. Pertti Itkonen, kehitysjohtaja, Metsähallitus

11.20 “Effects of climate change on fishing and foraging of non-timber forest products”. Päivi Abernethy, erikoistutkija, Luke and Rainer Peltola, erikoistutkija, Luke

THEME 2: NEW FOREST PRODUCTS AND FORESTRY

11.50 “New forest-based packaging solutions for Arctic fisheries and aquaculture: cellulose-mycelium composites”. Philippe Amstislavski, Associate Professor of Public Health, University of Alaska-Anchorage

 


How to Survive in the Arctic – Collaborate!

ACAF hankkeen loppuseminaarissa keskitytään konkreettisiin “selviytymisstrategioihin” arktisella alueella ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten keskellä. Ilmastonmuutos etenee arktisilla alueilla muita alueita nopeammin ja vaikutukset ovat todellisuutta jo nyt.

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan uusista ratkaisuista – ehkä löydät myös uusia yhteistyökumppaneita!

Milloin: 15.11.2021, klo. 12.30 – 16.00. Lounas tarjotaan Korundissa ennen tilaisuuden alkua (12.30) ja seminaari alkaa klo. 13.30. 

Missä: Korundi, Rovaniemi ja etäosallistumismahdollisuus verkon kautta.

Seminaarin puheenjohtajat: Seija Tuulentie, tutkimusprofessori, Luke and Jaana Sorvali, tutkija, Luke

Ohjelma:

12.30            Lounas

13.30            Alkusanat Aulikki Hulmi, Kansainvälisten asioiden johtaja, Maa- ja metsätalousministeriö.

13.40            Arktisen sopeutumisen video trailerin ensiesitys.

13.50            Building networks and raising awareness on Arctic resilience, Jaana Sorvali, projektikoordinaattori, Luke.

14.00            Adaptation solutions and best practices around the Arctic, Ilona Mettiäinen, tutkija, Luke

14.10            Finnish Arctic Foods Innovation Cluster, Johannes Vallivaara, ProAgria Lappi

14.20            Virvokkeita

14.50            Keynote puheenvuorot

Food security in the Arctic, David Natcher, professori, Department of Agricultural and Resource Economics, University of Saskatchewan, Kanada.

Arctic food crisis management, Christer Pursiainen, professori, Societal Security, Arctic University of Norway, Norja.

Sociocultural justice of climate change in Sápmi, Klemetti Näkkäläjärvi, postdoc tutkija, SosClim-projekti, Oulun yliopisto, CERH, Suomi.

Arctic Foods Innovation Cluster project: Russian Focus, Lyubov Zarubina, AFIC projektikoordinaattori, Northern Arctic Federal University, Venäjä

Kysymyksiä ja keskustelua.

16.00            Seminaari päättyy.

 


Night at the Arctic – Illallinen 

Tervetuloa illalliselle! Illallisella tapaat ilmastonmuutokseen sopeutumisen kanssa työskenteleviä ympäri arktisen alueen. Tutustutaan ja vaihdetaan ideoita.

Milloin: 15.11.2021 klo. 17 – 20.

Missä: Hotelli Scandic Pohjanhovi, Rovaniemi.

Asukoodi: Smart casual

 


 

Share This