“Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security (ACAF)”-hanke

”Arktinen kumppanuusverkosto ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ruokaturvan vahvistamisessa” –hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälistä arktisten toimijoiden yhteistyötä, rakentaa kumppanuusverkostoja, laatia uusia ilmastokestävyyden työkaluja ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä koostaa ilmastokestävyyttä kuvaavia tunnuslukuja.

Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, rahoittaa ulkoministeriö ja monitoroi maa- ja metsätalousministeriö.

Share This