Arktinen alue on ilmastonmuutoksen eturintamassa – yhteistyö on alueen elinehto

Ilmastonmuutos etenee arktisella alueella nopeammin kuin muualla. Sen vaikutukset yltävät ympäristössä tapahtuvista muutoksista elinkeinojen sekä kulttuurien muutokseen. Arktisten maiden tiivis yhteistyö on keskeistä ilmastonmuutosratkaisuja etsittäessä. Kaikissa arktisissa maissa tehdään aktiivista tutkimusta ja kehitetään käytäntöjä, joilla hyvän elämän ja hyvinvoivan ympäristön edellytykset turvataan myös tulevaisuudessa. Näiden ratkaisujen levittäminen maasta toiseen on keskeistä, jotta aikaa ei hukata pohtimalla asioita, jotka on jo toisaalla ratkaistu. – Arktisen alueen tapahtumat koskettavat koko maapalloa. Nyt …

Arctic natural resources and climate change – finding solutions for resilience and food security

  ACAF and ArcticHubs projects joined their forces at the Arctic Circle Assembly 2021, by organizing a panel discussion on Arctic food security and solutions for resilience. The panel was opened and moderated by Research Scientist Jaana Sorvali, Natural Resources Institute Finland.  Picture 1 Research Scientist Jaana Sorvali from the Natural Resources Institute Finland opened and moderated the session.  After Jaana Sorvali opened the event by introducing the two projects, all three panelists gave brief presentations as …