Ilmastonmuutos etenee arktisella alueella nopeammin kuin muualla. Sen vaikutukset yltävät ympäristössä tapahtuvista muutoksista elinkeinojen sekä kulttuurien muutokseen. Arktisten maiden tiivis yhteistyö on keskeistä ilmastonmuutosratkaisuja etsittäessä.

Kaikissa arktisissa maissa tehdään aktiivista tutkimusta ja kehitetään käytäntöjä, joilla hyvän elämän ja hyvinvoivan ympäristön edellytykset turvataan myös tulevaisuudessa. Näiden ratkaisujen levittäminen maasta toiseen on keskeistä, jotta aikaa ei hukata pohtimalla asioita, jotka on jo toisaalla ratkaistu. – Arktisen alueen tapahtumat koskettavat koko maapalloa. Nyt käsillä olevassa murrostilanteessa on tärkeää yhdessä pohtia ja suunnitella, miten muutoksiin sopeudutaan, sanoo tutkija Jaana Sorvali Luonnonvarakeskuksesta.

Yhteisille ongelmille yhteisiä ratkaisuja

Arktisia maita yhdistävät monet ilmastonmuutoksessa korostuvat haasteet ja sopeutumistarpeet.  Suuri haaste kohdistuu elämän perusedellytysten, kuten ruuan, puhtaan juomaveden ja energian saannin turvaamiseen arktisten alueiden asukkaille. Ruoantuotantoa ja arktista luontoa uhkaavat etelästä lämpenemisen myötä leviävät vieraslajit.

Ilmaston muuttuessa on kiinnitettävä huomiota perinteisten elinkeinojen (kalastus ja porotalous) ja alkuperäiskansojen oikeuksiin ja kulttuurien säilymiseen sekä luontoon kytkeytyviin elinkeinoihin ja luontoalueisiin. – Yksi tärkeiksi nousseista elinkeinoista on luontoon pohjautuva matkailu, jonka pitää melko nopeasti kehittää tapoja sopeutua ilmaston ja sesonkien muutoksiin, sanoo tutkimusprofessori Seija Tuulentie Lukesta. Myös metsien monikäyttö, eli muu kuin puuntuotantoon keskittyvä metsätalous, on keskeinen elementti arktisen alueen kulttuureissa ja taloudessa. – Ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsien monikäytölle ei ole paljon tietoa. Tätä teemaa on yhdessä lähdettävä pohtimaan, erikoistutkija Rainer Peltola Lukesta sanoo.

Luonnonvarakeskuksen koordinoima ACAF-hanke (Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security) on arktisen sopeutumisen verkostoitumishanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälistä arktisten toimijoiden yhteistyötä, rakentaa kumppanuusverkostoja sekä tuoda esille uusia ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Hankkeen toiminnan rahoittaa ulkoministeriö.

ACAF-hanke järjestää 15.11.2021 kaksi seminaaria, joissa keskitytään arktisten maiden sopeutumishaasteisiin ja niiden ratkaisuihin. Erityistä huomiota kiinnitetään metsien monikäyttöä sekä ruokaturvaa koskeviin kysymyksiin sekä eri maiden sopeutumisratkaisuihin. Tilaisuuksissa on useita alansa huippuasiantuntijoita, joita on mahdollista myös haastatella. Tilaisuudet järjestetään hybridimuodossa: osa puhujista ja yleisöstä osallistuvat tilaisuuksiin paikan päällä Rovaniemellä, Korundin kulttuurikeskuksessa ja osa verkon suoran lähetyksen välityksellä.  Tilaisuuksiin on tiedotusvälineillä vapaa pääsy.

 

Englanninkielisten seminaarien ohjelmat:

Climate change and multiple use of forests – concerns and possible mitigation solutions

15.11.2021: 10-12.30.

10.00 Opening words by Kirsi-Marja Korhonen, Regional director, Metsähallitus

10.10 Pests, diseases and alien species affecting recreational use of forests in changing climatic conditions. Heikki Henttonen, Emeritus professor of Forest zoology, Luke

10.40 Climate change adaptation needs in nature-based tourism. Seija Tuulentie, Research professor of Arctic sustainable livelihoods, Luke

10.50 Carrying capacity of recreational forest areas in changing conditions. Pertti Itkonen, Development Manager, Metsähallitus

11.20 Effects of climate change on fishing and foraging of non-timber forest products. Päivi Abernethy, Senior scientist, Luke and Rainer Peltola, Senior scientist, Luke

11.50 New forest-based packaging solutions for Arctic fisheries and aquaculture: cellulose-mycelium composites. Philippe Amstislavski, Associate Professor of Public Health, University of Alaska-Anchorage

12.30-13-30 LUNCH BREAK

 

How to Survive in the Arctic – Collaborate!

15.11.2021: 13.30-16.

13.30 Opening words by Aulikki Hulmi, Director of International Affairs, Ministry of Agriculture and Forestry, Finland.

13.40 Arctic Adaptation video trailer premiere.

13.50 Building networks and raising awareness on Arctic resilience, Jaana Sorvali, project coordinator, Luke.

14.00 Adaptation solutions and best practices around the Arctic, Ilona Mettiäinen, research scientist, Luke

14.10 Finnish Arctic Foods Innovation Cluster, Johannes Vallivaara, ProAgria Lapland

14.20 Refreshments

14.50 Keynotes

Food security in the Arctic, David Natcher, Professor at the Department of Agricultural and Resource Economics at the University of Saskatchewan, Canada.

Arctic food crisis management, Christer Pursiainen, Professor of Societal Security at the Arctic University of Norway, Norway.

Sociocultural justice of climate change in Sápmi, Klemetti Näkkäläjärvi, postdoctoral investigator, SosClim-project, University of Oulu, CERH, Finland

Arctic Foods Innovation Cluster project: Russian Focus, Lyubov Zarubina, AFIC Project Coordinator, Northern Arctic Federal University, Russia

Discussion

16.00            End of the seminar.

Share This