Many people are unfamiliar with the Arctic and the everyday life and experiences of indigenous peoples. To stimulate dialogue, we present voices from the Arctic, a video from the Snowchange Cooperative. “Life in the Cyclic World” shows in words and images how climate change is already affecting the Arctic and it’s peoples.

 

The focus of understanding different perspectives is on open discussion – dialogue.

 

Life in the Cyclic World

– video with English subtitles

 

Producer: Snowchange Cooperative

Written by Pauliina Feodoroff, based on an article by Tero ja Kaisu Mustonen

Director: Pauliina Feodoroff

Edited by Pauliina Feodoroff

Video materials by Tero Mustonen, Kevin Francett, Pauliina Feodoroff, Stina Aletta Aikio, Markus Moshnikoff ja  Jevgenii Kirillov

Sound design Lehmus Murtomaa and Markus Lindén

With the voices of Joanna Haartti, Laura Rämä, Mirjami Heikkinen, Noora Dadu, Pauliina Feodoroff

Translations Noora Huusari

Filmed during the years 2009-2021 in Kolyma, Siberia, Trisuttajoki, Muddusjärvi, Näätämöjoki, Sevettijärvi, Aasiaat, Unalakleet and Lovozero

 

Premiere 16.12.2021 Arctic Cafe, Rovaniemi.

The short film has been commissioned by the “Arctic Partnership Network for Climate Change Adaptation and Food Security” (ACAF) project. The project aims to promote international cooperation among Arctic actors and to develop tools and solutions for climate change adaptation. The project is coordinated by the Natural Resources Institute Finland, funded by the Ministry of Foreign Affairs and monitored by the Ministry of Agriculture and Forestry.

The Snow Change Cooperative is engaged in commercial fishing, restoration of natural habitats and support for subsistence farming around the world. OSK Snowchange is also an international organisation with a broad presence in the Arctic and elsewhere in the world, known as the Snowchange Cooperative. In 2021 alone, the Snowchange Cooperative has been awarded several national and international prizes for its work.


 

Arktinen alue sekä alkuperäiskansojen arki ja kokemusmaailma on monelle tuntematonta. Vuoropuhelun herättämiseksi esitämme Lumimuutos osuuskunnan videon puheenvuoroista arktiselta alueelta. “Elämää arktisessa elonkehässä” kertoo sanoin ja kuvin miten ilmastonmuutos jo vaikuttaa arktisella alueella.

 

Eri näkökulmien ymmärtämisen keskiössä on avoin keskustelu – dialogi.

 

Elämää arktisessa elonkehässä 

– video suomenkielisellä tekstityksellä

 

Tuottaja : Lumimuutos osuuskunta

Käsikirjoitus: Pauliina Feodoroff, Tero ja Kaisu Mustosen tiedeartikkelin pohjalta

Ohjaus: Pauliina Feodoroff

Leikkaus Pauliina Feodoroff

Kuvaajat Tero Mustonen, Kevin Francett, Pauliina Feodoroff, Stina Aletta Aikio, Markus Moshnikoff ja  Jevgenii Kirillov

Äänisuunnittelu Lehmus Murtomaa and Markus Lindén

Lukijat Joanna Haartti, Laura Rämä, Mirjami Heikkinen, Noora Dadu, Pauliina Feodoroff

Kääntäjä Noora Huusari

Kuvattu v. 2009-2021 Kolymassa, Siperiassa, Trisuttajoella, Muddusjärvellä, Näätämöjoella, Sevettijärvellä, Aasiaatissa, Unalakleetissa ja Luujärvellä

 

Ensiesitys 16.12.2021 Arctic Cafe, Rovaniemi.

Lyhytelokuvan on tilannut ”Arktinen kumppanuusverkosto ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ruokaturvan vahvistamisessa” (ACAF) ‐hanke. Hankkeen tavoitteena on mm. edistää kansainvälistä arktisten toimijoiden yhteistyötä sekä laatia työkaluja ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, rahoittaa ulkoministeriö ja monitoroi maa‐ ja metsätalousministeriö.

Lumimuutos Osuuskunta harjoittaa ammattimaista kalastusta, ennallistaa luonnonelinympäristöjä ja tukee luontaistalouksia ympäri maailmaa. Pohjoiskarjalainen OSK Lumimuutos on myös laajasti arktisella alueella ja muualla maailmalla toimiva, nimellä Snowchange Cooperative tunnettu kansainvälinen järjestö. Lumimuutos Osuuskunta on palkittu työstään pelkästään vuonna 2021 useilla kotimaisilla ja kansainvälisillä palkinnoilla.

 

Share This