Arktisen sopeutumisen kansainvälisen verkostohankkeen (ACAF) loppuseminaarissa keskityttiin konkreettisiin “selviytymisstrategioihin” arktisella alueella ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten keskellä.

Rovaniemellä ja verkossa 15.11.2021 järjestetyssä loppuseminaarissa kuultiin maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asioiden johtajan Aulikki Hulmin ajatuksia arktisen alueen sopeutumisen ajankohtaisista teemoista, ACAF-hankkeen projektikoordinaattori ja tutkija Jaana Sorvalin katsaus kansainvälisen verkoston rakentamiseen, tutkija Ilona Mettiäisen esitys konkreettisista sopeutumisen ratkaisuista eri arktisissa maissa sekä ProAgrian Johannes Vallivaaran esitys suomalaisen ruokainnovaatioklusterin pohjatyöstä.

Tilaisuuden kutsuvieraspuhujat tulivat eri puolilta arktista aluetta. Professori David Natcher (University of Saskatchewan, Kanada), korosti arktiseen ruokaturvaan keskittyvässä puheessaan kokonaisvaltaisen tarkastelun tärkeyttä pelkän ruokaturvan tarkastelemisen sijaan. Professori Christer Pursiainen (Arctic University of Norway) esitti, miten arktista ruokaturvaa voidaan tarkastella kriisinhallinnan näkökulmasta. Klemetti Näkkäläjärven (Oulun yliopisto) esitys koski ilmastonmuutoksen ja alkuperäiskansojen oikeuksien välistä yhteyttä ja Lyubov Zarubina (Northern Arctic Federal University, Venäjä) kertoi esityksessään Venäjän useista hankkeista arktisten ruokainnovaatioiden saralta.

 

Share This